ПАСОСС – Работни заплати 5


17.01.2011

ПАСОСС-Работни заплати 5, © ЗЕН ЕлектрониксРаботни заплати 5 е първата програма от пакет ПАСОСС® (Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство), която има самостоятелен сайт. Добре дошли!

Работни заплати 5 (РЗ5) е програма за автоматизирано създаване и обработка на фишове и хонорари, както и свързаните с тях дейности. Официално е публикувана на 10 януари 2011 г, версия 110110.1.

Пакет ПАСОСС® (Програми за Автоматизация  на Счетоводната Отчестност и Складовото Стопанство, © ЗЕН Електроникс) включва продукт Работни заплати още от първата си версия през 1992 г. С годините продуктът придобива нови възможности, за да отговори на новите стопански условия. До навършване на пълнолетие през 2010 г, преживява успешно няколко редакции на Кодекса за социално осигуряване, деноминацията на лева, замяната на скалата за ДОД с плосък данък, редица алгоритми за изчисляване на болнични и всякакви други нормативни разнообразия, съпътствани от множеството трансформации на операционните системи от DOS5 до Windows®7. Особено място в историята на продукта заема версия 3, която работи под управление на DOS, но е с графичен интерфейс. Тя позволява на клиентите да добият предварително нови навици и умения за предстоящия преход към непопулярната още по това време в България, но завладяваща света много по-удобна нова операционна система Windows®. Шампион по дълголетие сред всичките варианти е Работни заплати 4, която има най-дълго практическо приложение, но от 1.01.2011 г. е официално пенсионирана и вече не се поддържа.

Най-новият вариант на програмата, Работни заплати 5, израства върху база от дългогодишен опит в разнообразни условия и съвременните възможности на информационните технологии. Тя притежава всички отличителни за продуктите ПАСОСС® характеристики: независимост от промяна на базови параметри, гъвкава настройка, лекота и удобство за работа, надежден сервиз.

Последни НОВИНИ

Версия 210113.0

Внимание! Важно!

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 210113.0 са направени две промени: (1) в тримесечна статистика не се включват самоосигуряващи се лица и (2) при генериране на платежно нареждане за ДДФЛ се приспада сумата на данъчните облекчения за деца. Напомняме: За обработка на платен неприсъствен ден е необходимо да се дефинира ново събитие в Календар.  Помощ ще намерите тук. Във версия 200130.1 е включен Модул Справка  по чл.73 ал.6. За да бъде достъпен за ползване, по желание на потребителя, той трябва да се добави към неговия … Има още

Сервизна кампания 2021

Както обикновено, сервизната 2021 г. пристигна преди календарната Стартира кампанията по договаряне на условията за обслужване на пакет ПАСОСС през 2021 г. Изборът на абонаментен план и сключването на договор са автоматизирани online в Контролен панел. Запазили сме цените от миналата година. Преференциалните условия, както обикновено, са в сила до 31 януари. До 31 януари, за клиентите на ЗЕН Електроникс ООД (без група МИНИ), които предплатят годишния си абонамент, има допълнителна отстъпка от 8%. Всичко за Сервиз 2020 ще намерите … Има още

Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ

Важно

ЗДДФЛ дава възможност на работещите родители да се възползват от данъчни облекчения по чл.22в и чл.22г. Във версия 201117.0 на ПАСОСС-Работни заплати, начисляването им е автоматизирано. Има още

Платен неприсъствен ден

Календар 8 май 2017

Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара – Платен неприсъствен ден. Има още

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

С изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка. Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 5 – ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Работодателите изготвят справка по образец за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината … Има още