Версия 190730.0

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 190730.0 е отстранена грешка в Трудов стаж. БАЗАТА ДАННИ СЕ НУЖДАЕ ОТ ПРОВЕРКА!

Внимание! Важно!ВНИМАНИЕ!

Ако сте работили с версия 190715.0, която беше актуална само 1 ден, проверете Кадрова информация > Договор > Трудов стаж и ако откриете, че стажът при постъпване е сумиран със стажа във фирмата, свържете се с нас да помогнем за възстановяване на базата данни от надежден архив преди тази версия!

 

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.


Внимание! Важно! След версия 190211.0 няма пречка да се инсталират нормално update на Windows. Ако възникне конфликт с базата данни, тя трябва да се конвертира.

Как да конвертирате базата данни, научете тук.


Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.

След влизането в сила на GDPR, както вече знаете от РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС (виж), ние обработваме и съхраняваме потребителски бази данни само в случай, че клиентът ни ги предостави за конкретна цел и конкретен срок. Това значително ограничава възможността ни за тестове на новите версии и фиксиране на грешки, тъй като сме лишени от разнообразието на реалните данни на потребителите. Работете внимателно и критично!

Във версия 180613.0 са отстранени грешки в Декларация 1 и при работа със стара база данни (минала година). Добавени са подобрения и нова функционалност в Тримесечна статистика, Справки, Декларация 6, Хонорари, Кадрова информация, Хонорари, Формати за банки.

ВНИМАНИЕ! 

Внимание! Важно!Наложително е засега (версия 180613.0), преди окончателен печат на справки, фишове и дискети, да стартирате функцията Актуализация на фишове от основния екран, независимо дали иконата [!] е активна или не. Тази мярка е временна и цели ограничаването на случайни специфични екзотични грешки.

Актуализация на фиш за работна заплата

Молим да ни извините за причиненото неудобство!


 

Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Коментари са забранени.