Версия 181107.1

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 181107.1 са направени промени в Справка фишове, Служебна бележка за период и Сметка за изплатени суми.

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.

Напомняме, че от версия 180720.0 се реализират новите формати на приложения 9, 10 и 11, като съответно са актуализирани бланките в Личен състав, свързани с парични обезщетения. Тези промени е свързани пряко с обмена на данни с НОИ, където от 18 юли софтуерът също е обновен и, както показва опитът, имаме усложнена ситуация. Приканваме ви да се отнесете критично към версията и да не изчаквате последния момент за подаване на файлове в НОИ, за да имаме време за реакция на грешки и несъответствия между ПАСОСС-Работни заплати и обновените програми на НОИ.

В случай, че новите формати във версия 180720.0 не се инсталират автоматично, това трябва да се направи ръчно от Служени функции > Обновяване на XML – файлове и бланки.

След влизането в сила на GDPR, както вече знаете от РЕГЛАМЕНТ И ОБЩИ УСЛОВИЯ за защитата на личните данни на физически лица в desktop приложенията от пакет ПАСОСС (виж), ние обработваме и съхраняваме потребителски бази данни само в случай, че клиентът ни ги предостави за конкретна цел и конкретен срок. Това значително ограничава възможността ни за тестове на новите версии и фиксиране на грешки, тъй като сме лишени от разнообразието на реалните данни на потребителите. Работете внимателно и критично!

Във версия 180613.0 са отстранени грешки в Декларация 1 и при работа със стара база данни (минала година). Добавени са подобрения и нова функционалност в Тримесечна статистика, Справки, Декларация 6, Хонорари, Кадрова информация, Хонорари, Формати за банки.

ВНИМАНИЕ! 

Внимание! Важно!Наложително е засега (версия 180613.0), преди окончателен печат на справки, фишове и дискети, да стартирате функцията Актуализация на фишове от основния екран, независимо дали иконата [!] е активна или не. Тази мярка е временна и цели ограничаването на случайни специфични екзотични грешки.

Актуализация на фиш за работна заплата

Молим да ни извините за причиненото неудобство!


 

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.

Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Коментари са забранени.