Версия 201117.0

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 201117.0 са направени корекции при генериране на УП2 и Приложения 9, 10, 11. Разработени са и нови възможности, свързани с Безкасово плащане, Дискети за банки и автоматично начисляване на Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ (виж как)

 


За обработка на платен неприсъствен ден е необходимо да се дефинира ново събитие в Календар.  Помощ ще намерите тук.


Във версия 200130.1 е включен Модул Справка  по чл.73 ал.6. За да бъде достъпен за ползване, по желание на потребителя, той трябва да се добави към неговия профил. Това става по обичайния начин, с генериране на нов Рагистрационен ключ, след заплащане на покупка или наем за ползване. Научи повече…

Базовата цена за абонати, до 20.02.2020 г., е преференциална – 99,00 лв без ДДС. Крайната цена на модула за всеки потребител зависи от конфигурацията на програмата (мрежова/локална), брой фирми и брой работни места.


Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Коментари са забранени.