Версия 170404.1

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 170404.1 е актуализиран форматът на данните от уведомленията по чл.62 ал.4 и чл.123 ал.1 от Кодекса на труда, а в Кадрова информация е добавено поле ЕКАТТЕ

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.

ВНИМАНИЕ!

Внимание! Важно!Основната причина за забавянето на тази версия 170404.1 е възникналата грешка при изчисляването на Болничен с продължение, за която към настоящия момент сме получили сигнал от един единствен потребител: некоректно се начисляват дните за сметка на работодателя, когато те обхващат почивни дни (събота, неделя, празник), например, болничният е от петък. Опитвайки се да фиксираме тази грешка забелязахме, че има проблем в изчислението на болничен с продължение и когато предходния болничен (преди продължението) е с 0 дни за сметка на работодателя. За съжаление, така и не успяхме да фиксираме точните условия, при които тя се проявява, за да я отстраним напълно. Най-вероятно е свързана с болничен , който е започнал в м.декември 2016, завършва в м.януари 2017 и на него е издадено продължение. При обработката на болничния-продължение липсват данни от миналия месец, защото те остават в старата година. Това обърква алгоритъма и той дава грешни резултати. За да отстраним тази грешка във  версия 170320.1 се наложи да преработим програмен код, който работи от години и не сме пипали отдавна. При промяната сме допуснали нова грешка, която доведе до сериозно объркване на базата данни, включително за минал месец, като се променят данните за други вече изчислени болнични. Затова версия 170320.1 трябва да бъде сменена незабавно!

За да избегнем грешки и възстановим данните без излишни усложнения, спазвайте следната процедура:

1. Инсталирайте незабавно версия 170404.1. Тя няма да поправи записаните вече в минал месец грешки от версия 170320.1, но ще спре да генерира нови.

2. Ако след 17 март 2017г. сте влизали в минал месец (януари и/или февруари), независимо дали за само справка и преглед на фишове или за редакция на данни, прегледайте внимателно всички въведени болнични. Ако констатирате нередност, свържете се незабавно с нас, без да правите никакви опити за промяна на данните!

3. Ако в миналите месеци всичко е наред, прегледайте болничните в текущия месец. В случай, че откриете грешка, въведете ги отново, за да се преизчислят коректно. И най-важно: програмата (версия 170404.1) не начислява дни за сметка на работодателя при всички болнични с продължение. Ако има такива дни, трябва да бъдат въведени ръчно!

4. Продължаваме работата по отстраняване на тази грешка, ще ви информираме своевременно за резултата.

 

Още веднъж, молим да бъдем извинени за причинените неудобства! Има и такива случаи, за съжаление.

 

Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.
изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Коментарите са забранени.