Изтеглена грешна версия 170320.1

04.04.2017

Какви са щетите и как да ги отстраним?

Внимание! Важно!Във версия 170320.1 беше направен опит за отстраняване на грешка при изчисляването на Болничен с продължение, при която некоректно се начисляват дните за сметка на работодателя, когато те обхващат почивни дни (събота, неделя, празник), например, болничният започва в петък. Опитвайки се да фиксираме тази грешка, в получена база от наш клиент, забелязахме, че има проблем в изчислението на болничен с продължение и когато предходния болничен (преди продължението) е с 0 дни за сметка на работодателя. Най-вероятно това се случва с болничен, който е започнал в м.декември 2016, завършва в м.януари 2017 и на него е издадено продължение. Тогава, за частта в м.януари, дни за сметка на работодателя са редактирани ръчно и са 0, защото са отчетени в декември. При обработката на продължението липсват данни от миналия месец, защото те остават в старата година. Това обърква алгоритъма и той дава грешни резултати. За да отстраним тази грешка във  версия 170320.1 се наложи да преработим програмен код, който работи от години и не сме пипали отдавна. При промяната сме допуснали нова грешка, която доведе до сериозно объркване на базата данни, включително за минал месец, като се променят данните за други вече изчислени болнични. До момента сме получили повредена база от един единствен клиент. За съжаление, въпреки положените усилия и дни тестове, така и не успяхме да фиксираме точните условия, при които грешката се проявява, за да я отстраним напълно. Затова версия 170320.1 трябва да бъде сменена незабавно!

 

За да отстраним грешките от версия 170320.1, ако има такива, спазвайте ТОЧНО следната процедура:

1. Инсталирайте незабавно версия 170404.1. Тя няма да поправи записаните вече в минал месец от версия 170320.1 грешки, но ще спре да генерира нови. 

2. В случай, че не сте влизали в минал месец, най-вероятно вашата база данни е наред, но е добре да се убедите в това с проверка.

3. Ако след 17 март 2017г. сте влизали в минал месец, независимо дали за само справки и преглед на фишове или за редакция на данни, прегледайте внимателно всички въведени болнични. Ако констатирате нередност, свържете се незабавно с нас, без да правите никакви опити за промяна на данните!

4. Ако в миналите месеци всичко е наред, прегледайте болничните в текущия месец. В случай, че откриете грешка, въведете ги отново, за да се преизчислят коректно.

И най-важно: програмата (версия 170404.1) не начислява дни за сметка на работодателя при всички болнични с продължение. Ако има такива дни, трябва да бъдат въведени ръчно!

5. Продължаваме работата по отстраняване на тази грешка, ще ви информираме своевременно за резултата.

Още веднъж, молим да бъдем извинени за причинените неудобства! Има и такива случаи, за съжаление.

Коментари са забранени.