Етикети:

Как се прави … ?

Ръководство за работа с програмен продукт ПАСОСС – Работни заплати 5

Тук ще намерите повече информация за това как се прави едно или друго в програмата, къде да откриете най-подходящата функция, как да оптимизирате резултата.

За удобство, статиите са систематизирани по ключови думи (етикети), изведени в облак по-горе. Едрината на шрифта отразява честотата на употреба – колкото по-дребно е изписан един етикет, толкова по-малко информация има за него. След посочване на ключова дума, на екрана се филтрират само публикациите, маркирани с нея. За да се върне пълният списък на публикациите е необходимо да се избере етикет „всички статии“, който е записан последен в облака. Тогава страницата се презарежда и статиите са подредени по реда на публикуване.


Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ

ЗДДФЛ дава възможност на работещите родители да се възползват от данъчни облекчения по чл.22в и чл.22г. Във версия 201117.0 на ПАСОСС-Работни заплати, начисляването им е ... виж още

Платен неприсъствен ден

Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс ... виж още

Справка по чл.73 ал.6 от ЗДДФЛ

С изменение на ЗАКОН ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА от 01.01.2019г е създадена нова справка. Чл.73(6) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 113 ... виж още

Конвертиране на база данни формат Access 97

Работата на програмата ПАСОСС-Работни заплати 5 е пряко свързана с Microsoft Office, тъй като приложението Access, което управлява базата данни, е част от този пакет. ... виж още

Приложение 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване ... виж още

Парични обезщетения от ДОО през 2016 година

Със Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. са утвърдени новите изисквания към структурата и формата на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, ... виж още

Приложение 10 към чл. 9 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване ... виж още

Приложение 11 към чл. 11, ал. 2 от НПОПДОО

Особености при разнасяне на информацията за болнични листове в Календар Версия 160201.1 на ПАСОСС-Работни заплати включва промените в съответствие с изискванията на НОИ за подаване ... виж още

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки

Безплатна демо версия за пълноценен тест Най-лесният начин да се убедите в полезността на програма Работни заплати от пакет ПАСОСС, е като проверите нейната функционалност ... виж още

Регистрационен ключ онлайн

Лицензираното право на ползване на програма ПАСОСС – Работни заплати 5 се регламентира с Регистрационният ключ. Той е персонален за всеки потребител и се генерира от Инсталационен ... виж още

Сумирано отчитане на работното време

Определяне на Максималният осигурителен доход при сумирано изчисляване на работното време за повече от един месец Съгласно чл. 142,ал.2 от Кодекса на труда, работодателят може да ... виж още

Нови банкови сметки и кодове за вид плащане от 4.03.2014

След Решение №2 от 4.02.2014 г на Конституционния съд (виж документа), с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното ... виж още

Декларация Образец 6 за 2014 година

Нормативни изменения, в сила от 1 януари 2014 година. Според чл.3, ал.3, т.4 б”а” от Наредба Н-8, Декларация Образец 6 „ Данни за дължими вноски ... виж още

Промени в нормативната база за начисляване и изплащане на работна заплата през 2014 г.

От началото на 2014 г. влизат в сила изменения в Наредба Н-8 и други нормативни документи, пряко свързани с начисляването и изплащането на работна заплата. ... виж още

Изменения и допълнения на Наредба Н-8 от 28.12.2012 г.

В Наредба Н-8 [»] от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях ... виж още

Указание на НАП за изпълнение на Наредба Н-8, след 01.01.2013 г.

Във връзка със становище 20/00/12 от 10.01.2013 г. за измененията и допълненията на Наредба Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за ... виж още

Автоматизирана обработка на обезщетения по чл.222 ал.1 от КТ

Обезщетение по код 27 Обезщетение по чл. 222 ал.1, или както още се нарича Обезщетение за оставане без работа или Обезщетение при съкращение, е свързано ... виж още

Платен отпуск за служители в държаваната администрация

Изменение на правилата за изчисляване, в сила от 1 юли 2012 г. От 01.07.2012 г. изчисляването на възнаграждението за платен отпуск на служители на трудов ... виж още

Групиране и обобщаване на данни

Потребителски настройки на справка по редове Диалогът за настройка на всяка справка съдържа възможности за групиране и обобщаване на данните в нея по редове. Това ... виж още

Автоматично оразмеряване на редовете и колоните в справка

Оптималните размери на редовете и колоните са пряк фактор за добрата визия и удобното ползване на една справка. Те могат да бъдат променяни с обичайния за подобни ... виж още

Безплатна поддръжка на ПАСОСС

Безплатно сервизно обслужване чрез отдалечен достъп Служебната функция ПАСОСС Подръжка позволява безплатен отдалечен достъп до компютъра на потребителя, за сервизно обслужване на програма Работни заплати 5. Тя ... виж още

Филтриране на колоните в дадена справка

Програма ПАСОСС-Работни заплати 5 предоставя инструмент, с който потребителят може сам да промени изгледа на коя да е справка, посредством филтриране (скриване и показване) на ... виж още

Експорт на справка в MS Excel

Обясними са причините, които оправдават експорт на данни от приложна програма в MS Excel®. Широките възможностите на този продукт за обработка на таблици от потребител с ... виж още

Запис на изглед

Създаване в програмата на специфична справка от потребителя Във версия 120510.1 за първи път е включена важна нова възможност – всеки желан от потребителя изглед да бъде запазен и ползван ... виж още

Обезщетение по чл.224 за неползван платен годишен отпуск

Кодексът на труда определя задължителен платен годишен отпуск, който не може да бъде компенсиран със заплащане, освен с обезщетение за неползван платен годишен отпуск при ... виж още