Модул „Права за достъп“

Модулът „Права за достъп“ позволява в програма ПАСОСС- Работни заплати 5 да бъдат дефинирани 8 групи потребители, които имат различни роли при работа. Всяка роля включва права за достъп до отделните модули и права за извършване на определени действия. Правата са в сила за дадена фирма. Ролите са следните:

  • Администратор – най-важният потребител, който притежава пълни права за работа със системата и управлява достъпа до програмата на всички останали потребители, като за всеки определя роля, потребителско име (username) и парола (password);
  • Супер потребител – има пълен достъп до модулите и функциите без да може да сменя пътя към базата данни на програмата;
  • ПотребителПълниПрава – потребител с пълни права за всички модули и следните действия: Създаване на нова фирма, Архивиране на данните, Преминаване в нов месец, Връщане в предишен месец.
  • ПотребителОгрПрава – потребител с ограничени права, който има пълен достъп до всички модули, но от действията са му разрешени само две: Архивиране на данните и Преминаване в нов месец;
  • Наблюдател – има пълен достъп единствено до модул „Справки”;
  • Личен състав – има пълен достъп само до три модула: Кадрова информация – фишове, Кадрова информация – хонорари, Справки;
  • Фишове/Календар – има достъп само за четене до модулите Кадрова информация – фишове, Кадрова информация – хонорари и пълен достъп до останалите, но от действията са му разрешени само три: Архивиране на данните, Преминаване в нов месец, Връщане в предишен месец;
  • Платежни – има пълен достъп само до модулите Платежни документи и Справки, а от действията са му позволени Създаване на нова фирма, Архивиране на фирма, Преминаване в нов месец, Връщане в предишен месец.

Как се случва всичко?

Първоначално Администраторът влиза в Служебни функции на диалога „Фирми и години“ и от функцията Потребители > Вход с парола активира влизането в програмата с контролиран достъп. Въвежда два пъти (за сигурност) администраторската парола. Така е дефиниран първият потребител с Име Administrator и парола, която е въвел.

Администрация на потребители - избор на администраторска парола

От Служебни функции > Потребители > Редакция се стартира диалог Редакция на потребители. Той представлява таблица, в която на всеки ред се въвеждат Име, Парола,  Активен (отметка ), Роля (избор от списък), Достъп до фирми (отделен диалог):

Администрация на потребители

Ако отметката Активен е включена, Потребителя може да влиза в програмата с името и паролата си. В противен случай, той няма достъп до нея.

Ролите са дефинирани програмно, съгласно описанието по-горе.

Всеки потребител може да упражни своята роля за една, няколко или всички фирми. Това се дефинира с диалога Достъпът до фирми. Тук се задават фирмите, до които потребителят има достъл. Допълнително ограничение за неговата роля е условието „Само за четене“, което може да бъде наложено за една, няколко или всички фирми. Това ограничение принципно променя ролята:

Задаване на достъп до фирми

Всеки активен потребител има достъп до програмата посредством своето име и парола, след което може да упражни дефинираната му роля в достъпните за работа фирми.

Прилагайки правата на достъп, вие ще сте сигурни, че всеки потребител работи според своите компетентност, длъжност и функция, която изпълнява във фирмата.

При отказ от ползване на Модула Права за достъп, само Администраторът може го деактивира, което става отново от Служебни функции > Потребители > Вход с парола (премахва се отметката).

Коментари са забранени.