Платен неприсъствен ден

23.04.2020

Ново събитие в календара

Във връзка с обработката престой не по вина на работника или служителя, за който той има право на брутното трудово възнаграждение (чл. 267. от Кодекс на труда) е добавена нова характеристика за Персонално събитие в календара – Платен неприсъствен ден.

За да се ползва:

  • влезте в Календар и изберете лице от списъка;
  • в екрана с персоналните събития > десен бутон > Добави събитие;

Добавяне на персонално събитие в календара

  • задайте име на събитието, например Престой;
  • изберете буква за маркирането му в календара – не трябва да е от използваните до момента;
  • изберете от списъка характеристика Платен Неприсъствен ден;

Платен неприсъствен ден

  • Маркираните в календара платени неприсъствени дни формално се извеждат на отделен ред във фиша, но навсякъде се обработват както нормален отработен ден. Името на начислението във фиша съвпада с името на събитието в календара.

Фиш за работна заплата

Внимание! Важно!Важно!!!

В ПАСОСС-Работни заплати, събитието Платен Неприсъствен ден е нормален отработен ден и трябва да се разнася само върху работен ден.

Коментари са забранени.