ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки

24.03.2016

Безплатна демо версия за пълноценен тест

Най-лесният начин да се убедите в полезността на програма Работни заплати от пакет ПАСОСС, е като проверите нейната функционалност в ДЕМО режим.

Стъпка 1. Изтегляне и инсталация

Актуалната версия на ПАСОСС-Работни заплати 5 можете да изтеглите от тази бърза връзка.

За да инсталирате програмата, стартирайте изтегления файл WinRz_5.0.exe. По подразбиране инсталацията се прави в директория C:\ZEN Electronics\WinRz_5.0. Създава се и икона за бърз достъп на работния плот (Desktop).

Инсталацията на програмата е безвредна за вашия компютър и не извършва никакви скрити системни действия.

Стъпка 2. Създаване на фирма и година

Стартирайте програмата. На съобщението за лицензиране изберете отговор НЕ и тя ще заработи в ДЕМО режим при следните ограничения: еднофирмена локална версия, до 22 служители в списъка и работен месец от януари до юни.

При първоначално стартиране на програмата базата данни е празна и е нужно тя да бъде инициализирана за работа.

От бутона [Нова фирма] въведете име на фирмата. За целите на ДЕМО режим то може да е произволно, но при официално ползване трябва да е коректно, защото се отпечатва във всички бланки и справки.

От бутона [Нова година] въведете годината и изберете началния месец, от който ще се работи. Не забравяйте за ограниченията на демото (януари-юни)!

Работни заплати, фирма и година

Стъпка 3. Общи данни за фирмата

Изберете Главно меню > Опции-> Конфигуриране > Общи настройки.

Попълнете: име, икономическа дейност, пореден номер, идентификационен номер, адрес, ТП на НОИ/НАП и всичко останало.

Работни заплати, данни за фирмата

В другите табове на същия диалог са систематизирани всички глобални базови параметри, които влияят върху изчислението на фиша и формирането на заплата или хонорар – минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, проценти за болнични, осигурителни и здравни вноски, ДОД и други. В изтеглената версия на програмата те са актуални за текущата година, но са достъпни за свободна редакция по желание на потребителя.

Стъпка 4. Личните базови данни за служителите (Кадрова информация)

В програмата могат да бъдат обработвани два основни типа лица – на трудово договор и на хонорар. Базовите данни за всеки от тях се въвеждат в различна секция.

За служител на трудов договор изберете: Главно меню > Функции > Кадрова информация-Фишове или иконата за бърз достъп:

 

maim-menu-kadrova-f

Попълнете личните базови данни.

Работни заплати, кадрова информация

Основните параметри, от които зависи изчислението на фиша, са систематизирани в диалозите Договор и Категории.

Така изглеждат данните в диалога Договор на наето лице на трудов договор:

Работни заплати, кадрова информация за лице на трудов договор

Така изглеждат данните в диалога Договор на самоосигуряващо се лице

Работни заплати, кадрожа информация  самоосигуряващо се лица

Бланки за отпечатване на трудов договор, допълнително споразумение, молби и заповеди са достъпни от диалог Личен състав.

За служител на хонорар изберете: Главно меню > Функции > Кадрова информация-Хонорари или иконата за бърз достъп:

maim-menu-kadrova-h

Тук се конфигурира хонорара и се отпечатва сметката за изплатени суми.

Работни заплати, хонорар

Стъпка 5. Календарни събития

Календарът съдържа:

Общи събития (валидни за всички лица) – работни дни, почивни дни (празници) и отработвания;

Персонални събития (за всяко отделно лице) – отпуски, болнични и други.

Работни заплати, Календар работни и празнични дни

Стъпка 6. Фишове

При въведена Кадрова информация и попълнен Календар може да бъде формиран фиш. Изберете Главно меню > Функции > Фиш или иконата за бърз достъп:

maim-menu-fish

Системно (първоначално) фишът съдържа основните начисления (заплата, клас, болнични, платен отпуск) и удръжки (ДОД, ДОО, ЗОВ).

В него могат да бъдат добавяни и потребителски начисления и удръжки, които са дефинирани предварително. За всяко от тях се задава вид (сума или ставка), периодичност (еднократно или постоянно), облагаемост, отчисления за ДОО и ЗО и други характеристики, според конкретните нужди на потребителя.

Фиш за работна заплата

В примера са добавени потребителско начисление Месечен бонус и потребителска удръжка Аванс.

Стъпка 7. Справки

За формираните фишове могат да се генерират и разпечатат справки – ведомост, рекапитулация, разширена ведомост, общо разходи за работодателя и други, които са достъпни от Главно меню > Функции > Справка фишове или иконата за бърз достъп.

maim-menu-spravki-f

Стъпка 8. Дискети

Изберете Главно меню > Функции > Дискети или иконата за бърз достъп.

 

Тук се създават всички изходни файлове за НОИ, НАП, банки.

Работни заплати, създаване на дискети за НАП, НОИ, банки


Внимание! Важно!След като сте ползвали ПАСОСС-Работни заплати 5 в ДЕМО режим, имате възможност да я лицензирате за официално ползване от функцията Регистрация. При желание, можете да запазите изцяло или частично въведените вече в нея данни, както и да започнете съвсем отначало и на чисто.

За всички тези действия и по всяко време можете да разчитате на пълната подкрепа и отзивчивост на Екип ПАСОСС.

Коментари са забранени.