Версия 161107.1

Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5

Във версия 161107.1 са направени промени в следните функции: Дискети за парични обезщетения, изчисляване на ЗОВ от работодател, Безкасово плащане (Банка Пиреос България), нови банкови сметки за плащане на осигурителни вноски и ДДФЛ в някои поделения на НАП.

Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения.


Промените, които влязоха в сила от 1 януари 2016 г. са обемни и ние полагаме сериозни усилия да ги програмираме оптимално. Случаите са много и разнообразни. Възможно е, въпреки нашето старание, някои специфични случаи да са останали извън обсега на направените огромно количество тестове и да предизвикат грешки. Както винаги досега, фиксираните грешки ще бъдат своевременно отстранени. Благодарим на всички потребители, които ползват програмата коректно, работят внимателно, отнасят се критично към получения резултат и своевременно ни информират за забелязани проблеми!


Във връзка със зачестилите разнопосочни вирусни атаки в мрежата, припомняме колко е важно АРХИВИРАНЕТО НА БАЗАТА ДАННИ.

Архивирайте редовно! Това е единствения начин да защитите и възстановите работата си след срив.
изтегли актуална версия

Промените в тази версия са описани подробно в Регистър err/new.

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки – ДЕМО версия.

Регистрационен ключ онлайн – Генератор на ключове.


Внимание! Важно!При необходимост, по-стара версия на програмата може да бъде изтеглена и инсталирана оттук. Това действие е извъредно! Добре е неговата целесъобразност да бъде предварително обсъдена със сервизен специалист, за да си спестим излишни грижи и грешки.

Смяната на версията задължително трябва се предхожда от архивиране на данните!

Номерът на версията е включен в името на файла: winrz_версияNo.exe .

Коментарите са забранени.