ПАСОСС – Работни заплати 5

ПАСОСС-Работни заплати 5,  © ЗЕН ЕлектрониксРаботни заплати 5 е първата програма от пакет ПАСОСС® (Програми за Автоматизация на Счетоводната Отчетност и Складовото Стопанство), която има самостоятелен сайт. Добре дошли!

Работни заплати 5 (РЗ5) е програма за автоматизирано създаване и обработка на фишове и хонорари, както и свързаните с тях дейности. Официално е публикувана на 10 януари 2011 г, версия 110110.1.

Пакет ПАСОСС® (Програми за Автоматизация  на Счетоводната Отчестност и Складовото Стопанство, © ЗЕН Електроникс) включва продукт Работни заплати още от първата си версия през 1992 г. С годините продуктът придобива нови възможности, за да отговори на новите стопански условия. До навършване на пълнолетие през 2010 г, преживява успешно няколко редакции на Кодекса за социално осигуряване, деноминацията на лева, замяната на скалата за ДОД с плосък данък, редица алгоритми за изчисляване на болнични и всякакви други нормативни разнообразия, съпътствани от множеството трансформации на операционните системи от DOS5 до Windows®7. Особено място в историята на продукта заема версия 3, която работи под управление на DOS, но е с графичен интерфейс. Тя позволява на клиентите да добият предварително нови навици и умения за предстоящия преход към непопулярната още по това време в България, но завладяваща света много по-удобна нова операционна система Windows®. Шампион по дълголетие сред всичките варианти е Работни заплати 4, която има най-дълго практическо приложение, но от 1.01.2011 г. е официално пенсионирана и вече не се поддържа.

Най-новият вариант на програмата, Работни заплати 5, израства върху база от дългогодишен опит в разнообразни условия и съвременните възможности на информационните технологии. Тя притежава всички отличителни за продуктите ПАСОСС® характеристики: независимост от промяна на базови параметри, гъвкава настройка, лекота и удобство за работа, надежден сервиз.

Последни НОВИНИ

Версия 161107.1

Внимание! Важно!
Актуална версия на програма ПАСОСС-Работни заплати 5 Във версия 161107.1 са направени промени в следните функции: Дискети за парични обезщетения, изчисляване на ЗОВ от работодател, Безкасово плащане (Банка Пиреос България), нови банкови сметки за плащане на осигурителни вноски и ДДФЛ в някои поделения на НАП. Повече подробности за промените ще намерите в Регистър на грешки и подобрения. Промените, които влязоха в сила от 1 януари 2016 г. са обемни и ние полагаме сериозни усилия да ги програмираме оптимално. Случаите са много и разнообразни. Възможно … Има още

Парични обезщетения от ДОО през 2016 година

НОИ, лого
Със Заповед № 1016-40-160 от 07.08.2015 г. са утвърдени новите изисквания към структурата и формата на данните, поддържани от програмните продукти за въвеждане, контрол, съхраняване, представяне/корекция/заличаване на данните от осигурителите и самоосигуряващите се за изплащане на парични обезщетения от ДОО. Новият ред е регламентиран в Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО) обн. ДВ, бр. 57 от 2015 г., която влезе в сила от 1 януари 2016 г. Данните се експортират в 3 вида XML- схеми … Има още

ПАСОСС-Работни заплати в 8 лесни стъпки

Специално предложение
Безплатна демо версия за пълноценен тест Най-лесният начин да се убедите в полезността на програма Работни заплати от пакет ПАСОСС, е като проверите нейната функционалност в ДЕМО режим. Стъпка 1. Изтегляне и инсталация Актуалната версия на ПАСОСС-Работни заплати 5 можете да изтеглите от тази бърза връзка. За да инсталирате програмата, стартирайте изтегления файл WinRz_5.0.exe. По подразбиране инсталацията се прави в директория C:\ZEN Electronics\WinRz_5.0. Създава се и икона за бърз достъп на работния плот (Desktop). Инсталацията на програмата е безвредна за … Има още

Не въвеждайте болнични за месец февруари 2016 г. във версия 160201.1

Внимание! Важно!
Фиксирана е грешка във версия 160201.1 при въвеждане на болничен в месец февруари 2016 г, която предизвиква неоправдана манипулация на базата данни. Грешката се проявява при въвеждане на болничен, само за конкретен служител. Фишовете без болнични се формират нормално. Работим по отстраняването на тази грешка и съвсем скоро ще предложим нова версия на програмата. Моля всички потребители да изчакат с въвеждането на февруарски болнични! Така ще избегнем ненужни усложнения при отстраняване на последиците от тази грешка. Новата версия ще бъде публикувана навреме, включително … Има още

Нова година – нов късмет!

нова година
Какво ново е в сила от 1 януари 2016? Обичайните за счетоводния 1 януари всяка година промени, свързани с минимална работна заплата, изисквания за пенсиониране, цени на горива, акцизи на алкохол и цигари, понякога се съпътстват и от по-съществени новости, които разтърсват из основи автоматизацията на счетоводната отчетност и складовото стопанство. Безспорно за 2016 г. в сферата на работните заплати, основното предизвикателство е обновената Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, обн ДВ, бр 57 от 2015 г.), която установява … Има още

Коментарите са забранени.