Сервизна кампания 2016

17.12.2015

Абонаментно сервизно обслужване на програмите от пакет ПАСОСССтартира кампанията по договаряне на условията за обслужване на пакет ПАСОСС през 2016 г. Изборът на абонаментен план и сключването на договор са автоматизирани online в Контролен панел.

Тази година има съществена промяна в начина на ценообразуване, като новият алгоритъм оценява по-справедливо начина на ползване на програмите. Премахната е добавката за мрежова версия, а е завишена тежестта на брой работни места. При тези условия локална инсталация и мрежова инсталация с еднакъв брой работни места плащат един и същ абонамент. За различните програми, при различните абонаментни планове, в базовата цена са включени различен брой работни места, а доплащането е за допълнителните. Всеки потребител трябва сам да прецени колко места ползва и колко плаща.

Преференциалните условия за групите МИНИ и ВИП, както обикновено, са в сила до 31 януари.

До 31 януари, за клиентите на ЗЕН Електроникс ООД, които предплатят годишния си абонамент, има допълнителна отстъпка от 10%.

Всичко за Сервиз 2016 ще намерите на сайта http://service.pasoss.com/.

Общите условия и принципи за сервизно обслужване са описани тук.

За конкретната кампания са подготвени указания за действие.

 

Коментарите са забранени.