Условия за обновяване

ПАСОСС, специални условияВНИМАНИЕ!

Тази версия е платена. 

Цена 99 лв. на работно място, при лицензирана версия 160421.1.


Цени на по-стари версии(всяка следваща, спрямо предходната) :

160421.1 – 75 лв. на работно място;
160317.1 – 29 лв за всяко работно място;
160201.1 – 199 лв. за всяко работно място;
160102.1 – 299 лв. за всяко работно място;
150401.2 – 99 лв. за едно работно място и 25 лв за всяко следващо;
150401.2 – 59,00 лв за първо работно място и добавка от 39,00 лв за всяко следващо;
150223.1 – 99,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150202.1 – 99,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150123.1 – 69,00 лв за първо работно място и добавка от 49,00 лв за всяко следващо;
150113.1 – 249 лв. Цена на версия 140320.1 е 29 лв на работно място;
140306.1 – 49 лв за еднофирмена версия и  59 лв за всички останали;
140206.1 – 159 лв за първо работно място и добавка от 29 лв за всяко следващо.

Всички цени са без ДДС.


БЕЗПЛАТНА ЗА АБОНАТИ


Регистрационен ключ се получава САМО при липса на задължения.

Справка за издадените фактури и получените плащания можете да направите в работно време  на телефон 070017353.

Отказвам се, за да проверя плащанията Нямам задълженния, искам да изтегля версията

 

Коментарите са забранени.