Администрация на потребители

ПАСОСС-Работни заплати 5, Модул Администрация на потребители