Администрация на потребители - избор на администраторска парола

ПАСОСС-Работни заплати 5, Модул Администрация на потребители – избор на администраторскам парола