Дефиниране на нов изглед по подразбиране

Дефиниране на нов изглед по подразбиране