Работен график, сумирано изчисляване на работното време