Стартиране на модул Работен график

Стартиране на модул Работен график от Келендар на Работни заплати 5