Етикети:

Избран филтър: запис

Групиране и обобщаване на данни

Потребителски настройки на справка по редове Диалогът за настройка на всяка справка съдържа възможности за групиране и обобщаване на данните в нея по редове. Това ... виж още

Запис на изглед

Създаване в програмата на специфична справка от потребителя Във версия 120510.1 за първи път е включена важна нова възможност – всеки желан от потребителя изглед да бъде запазен и ползван ... виж още