Безплатна поддръжка на ПАСОСС

Безплатно сервизно обслужване чрез отдалечен достъп

Безплатен сервиз на ПАСОСС-Работни заплати 5 с отдалечен достъп Служебната функция ПАСОСС Подръжка позволява безплатен отдалечен достъп до компютъра на потребителя, за сервизно обслужване на програма Работни заплати 5. Тя не изисква инсталация на допълнителен софтуер. Единственото задължително условие е наличието на работеща интернет връзка.

За първи път функцията е включена във версия 120510.1 и се стартира от Главно меню > Служебни функции. Във версия 120612.1 е преместена една стъпка напред:  Меню Фирми и години > Главно меню > Служебни функции. Генерира уникален номер / ID / и парола, с които да се направи връзката с работния компютър от сервизния офис на ПАСОСС. По този начин може незабавно да бъдат отстранявани възникнали грешки и проблеми. Също така позволява лесна демонстрация на определени процеси и функции, които създават трудности на потребителите, без да се налага посещение на място или размяна на бази по e-mail.

Интегрираната в ПАСОСС-Работни заплати 5 версия на TeamViewer е безплатна и, поради това, с ограничени възможности, но те са напълно достатъчни за целите на кратко системно обслужване. За по-сериозна поддръжка трябва да бъде закупен подходящ лиценз за ползване на програмата. Алтернатива на този вариант са абонаментните планове Стандарт, Пълен и Свободен за сервиз на ПАСОСС, които осигуряват обслужване на място.

Коментари са забранени.