Безплатно обслужване на ПАСОСС – Работни заплати 5 чрез отдалечен достъп

17.05.2012

Безплатен сервиз на ПАСОСС-Работни заплати 5 с отдалечен достъп Нормално, при сервизно обслужване на ПАСОСС, в практиката се налага да бъдат извършвани системни действия, свързани с хардуера, операционната система, мрежови и локални настройки или друг елемент на компютърното работно място, които не са от компетентността на потребителя. Обичайните практики са две: посещение на място от сервизен специалист и/или изпращане на базата данни (или компютъра) на потребителя в офиса на ЗЕН Електроникс. И двете изискват пътуване, в което се влага много време. Поради тази причина, посещението на сервизен специалист на място е най-скъпата услуга, а изпращането на компютър – най-бавната. Твърде често самата работа отнема само няколко минути.

С развитие на комуникациите, достъпът от едно работно място до друго става все по-лесен. До скоро това беше възможно само ако двата компютъра са свързани в една локална мрежа LAN, но днес може да се реализира посредством различни софтуерни продукти за отдалечен достъп. Във версия 120501.1 на ПАСОСС-Работни заплати 5 е включена възможност за бързо и компетентно обслужване от разстояние. Достъпът се осъществява посредством програмата TeamViewerTeamViewer GmbH). Тя осигурява пълен достъп до работния плот, ползване на приложенията на компютър-приемник и свободен трансфер на файлове.

Безплатен сервиз на ПАСОСС-Работни заплати 5 с отдалечен достъп Новата функцията се нарича ПАСОСС Подръжка и позволява безплатен отдалечен достъп до компютъра на потребителя. Тя не изисква инсталация на допълнителен софтуер. Единственото задължително условие е наличието на Интеренет връзка. Стартира се от Главно меню > Служебни функции. Генерира уникален номер / ID / и парола, с които да се направи връзката от сервизния офис на ПАСОСС. По този начин може незабавно да бъдат отстранявани възникнали грешки, също така да се демонстрират определени процеси, които създават трудности на потребителите, без да се налага посещение на място или изпращате на бази.

Интегрираната версия на TeamViewer е безплатна и, поради това, с ограничени възможности, но те са напълно достатъчни за целите на кратко системно обслужване. За по-сериозна поддръжка трябва да бъде закупен подходящ лиценз за ползване на програмата. Алтернатива на този вариант са абонаментните планове Стандарт, Пълен и Свободен за сервиз на ПАСОСС, които осигуряват обслужване на място.

Коментари са забранени.