Бързо сортиране на справка в ПАСОСС – Работни заплати 5

Дефиниране на разширено сортиране в ПАСОСС-Работни заплати 5Досега, всяка справка в ПАСОСС – Работни заплати 5 можеше да бъде сортирана по комбинация от не повече от 3 критерия. Това е удобно при дълги таблици, които след преподреждане стават по-удобни и четими. Освен това, по този начин се постига и по-представителна визия, когато справката се ползва като официален документ. В оперативната работа твърде често е достатъчно справката да бъде сортирана по един критерий (една колона), което се постига с дефиниране на условието в същият диалог. Това действие е малко тромаво и неудобно, макар да води до желания краен резултат.

Във версия 120510.1 е добавена възможност за бързо сортиране на всяка генерирана справка по една коя да е от колоните, включени в нея. Текстовите полета се сортират по азбучен ред, а числовите – по стойност, като и в двата случая са възможни възходящ или низходящ ред. Тази функция подрежда редовете на таблицата само по данните в избраната колона. Тя се стартира с единично (еднократно) кликване върху името на колоната. Последователното кликване в едно и също поле променя всеки път реда на сортиране. Посоката на сортиране (възходящо/низходящо) се отбелязва с малко триъгълниче до името й.

Например, справката Ведомост, има следния стандартен изглед:

Ведомост Работни заплати, стандартна, системен изглед

Справка Ведомост, сортирана по „Име” във възходящ (прав, А-Я) азбучен ред на имената, изглежда така:

Ведомост Работни заплати, сортирана по азбучен ред

Посоката на сортиране е обозначена с малко триъгълниче, насочено нагоре. При следващото кликване то ще бъде насочено надолу и справката ще бъде сортирана в обратен азбучен ред (Я-А).

Същата справка, сортирана по „Чиста сума” в низходящ ред, изглежда така:

Ведомост Работни заплати, сортирана по чиста сума низходящо


    ВАЖНО!

Внимание! Важно!В сортирането по избраната колона се включват всички редове от таблицата. След прилагането на това действие е възможно да бъде нарушено логическото съответствие между редовете, например, когато последният ред от справката е „Общо”, сортирането може да го премести на друго неподходящо място в таблицата. Функцията за бързо сортиране е добре да се прилага тогава, когато тя има смислено въздействие върху избраните данни, особено ако справката ще бъде разпечатана като официален документ. Разбира се, всички недостатъци на формата могат да бъдат отстранени след експорт в MS Excel©, с всички възможни инструменти, включени в арсенала на този удобен за ползване продукт.

Коментари са забранени.