Изминаха два месеца от официалното публикуване на ПАСОСС – Работни залати 5

10.03.2011

Преди два месеца беше публикувана първата официална версия 110110.1 на програмен продукт ПАСОСС-Работни заплати 5 . Това беше период на прехвърляне на базата данни на ПАСОСС-Работни заплати 4 и донастройки за успешен старт на работата с новата програма.  ПАСОСС Работни заплати 5До момента са публикувани официално шест версии на програмата, като последната е 110223.1 от 23 февруари 2011 г. В тях са отстранени фиксирани грешки с различна сложност и са добавени 28 значими подобрения, свързани с актуализация на базови параметри, бланки и потребителски справки. За всяка версия конкретните промени са документирани в Регистъра на грешки и подобрения. Надяваме се вече да сме преминали най-трудоемкия, изнервящ и конфликтен период от обновяването на програмата за работни заплати. Предстои включването на усъвършенстваните модули Платежни нареждания, Статистика, Генератор на свободни справки и Почасово работно време.

Коментари са забранени.