Експорт на справка в MS Excel

Обясними са причините, които оправдават експорт на данни от приложна програма в MS Excel®. Широките възможностите на този продукт за обработка на таблици от потребител с обичайна компютърна грамотност, заедно със солидната позиция на компанията Microsoft® на световния софтуерен пазар, го правят лидер в тази област и са обяснение за широкото му използване.  Справките в продуктите ПАСОСС са направени така, че да удовлетворят 100%  стандартните нужди на потребителя и във висока степен специфичните му потребности, свързани с индивидуалната счетоводна политика и оперативното управление на бизнеса. Когато, все пак това се окаже недостатъчно, може да се ползва инструментът за експорт на справка в MS Excel®. Осигурен е експорт на данни по два различни начина, според нуждите на потребителя:

Експорт на справкa от ПАСОСС-Работни заплати в MS Excel

Коментари са забранени.