Запис на изглед

Създаване в програмата на специфична справка от потребителя

Във версия 120510.1 за първи път е включена важна нова възможност – всеки желан от потребителя изглед да бъде запазен и ползван занапред при нужда с функцията Запис на изглед.

Запис на потребителски изглед на справка в ПАСОСС-Работни заплати 5

Запазване на потребителски изглед с име

 

С нея може да бъде и предефиниран и стандартния (по подразбиране) изглед на справката, ако бъде избран отговор Да.

Дефиниране на нов изглед по подразбиране

Записаният изглед включва актуалното състояние/положение на следните функции и параметри:

  • Разместване на колони;
  • Ширина на колони и височина на редове;
  • Вертикални заглавия на колоните
  • Бързо сортиране;
  • Скрий или покажи колони.

Запазен изглед може да бъде използван отново по всяко време с функцията Зареди изглед.

Зареди потребителски изглед на справка

Зареди изглед, списък потребителски изгледиВ този диалог също може да се променя системния изглед по подразбиране, чрез отметката Зареждай автоматично – така, при всяко генериране на справката, тя ще се показва в избрания вид. От всички изгледи в списъка, само един може да бъде маркиран за автоматично зареждане. Ненужните записи в списъка се изтриват с червения бутон Х.

Осигурените на потребителя инструменти за манипулация на изгледа на коя да е справка засягат само начина, по който се визуализират обработените данни. На системно ниво справката винаги съдържа пълната информация. Функцията Запис на изглед практически позволява в програмата да бъде добавена за бъдещо редочно ползване уникална нова справка, създадена от потребителя. Зареждането на запазен изглед не ограничава по никакъв начин възможностите за манипулации върху него: добавяне и скриване (филтриране) на колони, връщане на системния изглед на справката или за неговото предефиниране. Основната цел винаги е оптимизация за повече удобство на екран или след печат.

Функцията Запис на изглед не може да бъде ползвана за справки, които са създадени с групиране и/или обобщаване на данните:

Настройка на справка - групиране и обобщаване

Коментари са забранени.