В резултат на наложените в страната извънредни мерки за ограничаване на вирусната инфекция, въвеждаме дистанционен режим на работа за екип ПАСОСС. Промените се отнасят само до връзките по телефона. Нашата отзивчивост и ангажираност остават непроменени.

Моля, до второ нареждане, спазвайте точно следния регламент за връзка с нас относно пакет ПАСОСС, в рамките на нормален работен ден:

Електронни документи (web-базирани приложения) – 0888817544;
Счетоводство, Работни заплати (desktop приложения) – 0877954605;
Регистрация, лицензи, фактури, плащания – 070017353, 0885464408.
Избирайте точния номер за вашия проблем, телефонните линии са специализирани!