Спряна версия

Версия 120202.2, публикувана на 2 февруари 2012, е изтеглена от употреба поради следната причина:

Част от потребителите смятат, че дните отложен платен отпуск от 2011 са с падеж 31.12.2013 г., а не 31.12.2012, както е заложено в програмата. Разработеният алгоритъм ние базирахме върху Кодекс на труда (чл. 7, 173, 176 ал.3, §3ж, §3з), НРВПО (чл.22, 37а,б) и Отговор на МТСГ от 17.11.2011 във връзка с  §3ж от ПЗР на КТ. Тъй като арбитражът на този проблем не е в нашите възможности, програмата е преработена така, че да позволи на всеки потребител сам да дефинира тези параметри.

Преработената версия 120202.2 е публикувана на 6 февруари 2012 г.

Коментари са забранени.