Нов модул „Правa за достъп“

07.09.2011

Вход с парола

Модул "Права за достъп" - Вход с парола

Постоянното развитие на програма ПАСОСС®-Работни заплати 5  я превръща във все по-сериозна софтуерна система, с разнообразни възможности. Това позволява, а и твърде често налага, с нея да работят потребители с различни професионални потребности, служебни задължения и нива на компетентност. За да ограничим възможността за грешки, волни и/или неволни, и разширим достъпа на различни специалисти до богатата справочна база на програмата, без това да влошени сигурността на въведената информация, ние разработихме модул за администрация на правата на 9 групи потребители.

Правата за достъп се разпростират върху следните програмни модули и действия:

Модули

Кадрова информация – Фишове
Кадрова информация – Хонорари
Календар
Начисления
Удръжки
Фишове
Справки
Платежни документи
Дискети
Аванси

Действия

Създаване на нова фирма
Създаване на нова година
Преименуване на фирма
Изтриване на фирма
Архивиране на фирма
Възстановяване на фирма
Промяна на пътя към базата данни на фирма
Достъп до служебни функции
Връщане в предишен месец
Преминаване в нов месец

 

 

 

 

 

 

 

Правата на всяка група потребители се определят от следните възможности:

  • пълен достъп до модул – нормална работа, разглеждане на екран, въвеждане на данни;
  • достъп до модул „само за четене“ – достъпно е разглеждането на екрана, но не е възможно въвеждане на данни;
  • забранени действия – потребителят не може да извършва определени действия, независимо от правата си за работа с модули.

Повече подробности за работата с модул „Права за достъп“ ще намерите тук.

Коментари са забранени.