Нова година – нов късмет!

04.01.2016

Какво ново е в сила от 1 януари 2016?

Обичайните за счетоводния 1 януари всяка година промени, свързани с минимална работна заплата, изисквания за пенсиониране, цени на горива, акцизи на алкохол и цигари, понякога се съпътстват и от по-съществени новости, които разтърсват из основи автоматизацията на счетоводната отчетност и складовото стопанство.

Безспорно за 2016 г. в сферата на работните заплати, основното предизвикателство е обновената Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (НПОПДОО, обн ДВ, бр 57 от 2015 г.), която установява нов регламент за плащане на обезщетенията за болнични и майчинство и влизащото в сила задължението на работодателите и те да подават болничните листове в Националния осигурителен институт (НОИ) на електронен носител или по електронен път, когато представят повече от два документа. За целта е нужно фирмата да се регистрира с електронен подпис (КЕП) като потребител на електронните услуги на НОИ. За работодатели, които подават до 2 документа, засега се запазва правото на избор това да става на хартия или на електронен носител. Въпреки, че лекарите изпращат данните от болничния лист по електронен път в НОИ още от началото на 2015 година, изплащането на обезщетенията досега се бавеше, защото работодателите ги подаваха на хартия. Очаква се с новите промени този процесът да стане по-бърз.

Новата версия на програмния продукт ПАСОСС-Работни заплати 5 с включените промени, съгласно НПОПДОО, ще бъде публикувана през м.януари. Една от причините да изчакаме е това, че заплатите за 2015 г. трябва да бъдат обработени с версия 151110.1. Едва след окончателното им приключване е добре да се обнови версията и да се премине в нова година.

Какво ново влиза в сила от 1 януари 2016 виж тук.

Коментари са забранени.