Нов модул „Аванси“

12.09.2011

Работни заплати 5, модул Аванси

Работни заплати 5, модул "Аванси"

Авансовото плащане на част от работната заплата е обичайна практика за страната ни. Без да дискутираме ефективността на тази система и да обсъждаме нейните предимствата и недостатъците, ние предоставяме в ПАСОСС®-Работни заплати 5 нов модул „Аванси”, който може да бъде ползван за удобство от всички желаещи. Трудоемката част на авансовото плащане е свързана със счетоводната му отчетност, която не се различава от тази при официалните заплати и е регламентирана в Наредба 8. Необходимо е върху раздадените аванси да бъдат начислени и преведени всички осигуровки, а също така да бъде генерирана Декларация 6.

С модул „Аванси” този процес е напълно автоматизиран. Най-напред се оформя ведомост за аванси. След това във фишовете автоматично се добавя удръжката „Аванс”. По-късно могат да бъдат генерирани необходимите справки, данни за платежни нареждания и Декларация 6. При окончателното изчисление на заплатите се вземат под внимание всички авансови плащания.
Подробни указания за работата на модул „Аванси” ще намерите тук.

Коментари са забранени.