Обновяване на ПАСОСС-Работни заплати 4

От 1 януари 2011 г, както обявихме още в края на 2009 г, преустановяваме поддържането на ПАСОСС-Работни заплати 4.

  • Последната версия на програмата е 101207.1.
  • Тя няма да бъде включвана в пакет при подписване договор за абонаментен сервиз през 2011 г.
  • Всеки потребител сам решава кога и как да смени програмата си, но ние препоръчваме това да стане преди изработването на заплатите за месец януари 2011. Работата с РЗ4 през 2011 г. ще създаде затруднения и неудобства.
  • ЗЕН Електроникс не носи никаква отговорност за причинени щети и пропуснати ползи, свързани с работата на ПАСОСС-Работни заплати 4 след 1 януари 2011 година.
  • Потребителите, които през 2010 са имали абонамент за ПАСОСС-Работни заплати 5, могат да получат до 31 януари 2011 г. безплатна помощ на място за смяната на програмите. След тази дата услугата се заплаща по актуалния ценоразпис на фирмата. Командировъчните разходи за клиентите извън София, Плевен, Пловдив и Гоце Делчев, са изцяло за сметка на клиента, в съответствие с обичайната практика на фирмата и действащата нормативна уредба.

Цени за обновяване

Тези преференциални цени са валидни за клиенти, които ползват Работни заплати 4, не са закупили Работни заплати 5 с абонамент през 2010 и до 31 януари сключат договор за абонаментен сервиз (план по избор)  за 2011.

Локална Мрежова
Енофирмена 99 499
Двуфирмена 119 509
Многофирмена 349 549

Коментари са забранени.