Потвърждение за валиден ваучер

Честито!

Вие вече притежавате валиден ваучер за покупка на програма Работни заплати 5, еднофирмена локална версия, с включени три допълнителни модула: Личен състав, Платежни нареждания и Аванси.

На телефон 02 8669551 ще получите точни указания за следващи действия. Най важното е плащането да бъде направено навреме.  Срокът за това е записан в потвърждението за успешна валидация, изпратено на регистрирания от Вас email. Ако това не се случи, ваучерът се анулира автоматично.

Коментари са забранени.