Прeминаване в нова година

06.12.2011

ПАСОСС-Работни заплати 5, преминаване в нова годинаПрограма Работни заплати 5 от пакет ПАСОСС е с месечна организация на работата и затова отварянето на нов месец след декември представлява преминаване в нова година. Заедно с това се приема за приключена старата година, защото достъпът до нея вече е специален. Обикновено в този момент се налага и актуализация на базовите параметри. В края на месец декември всяка година се обнародват нормативните документи – Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекс на труда, Кодекс за социално осигуряване, Закон за бюджета на ДОО, Закон за здравното осигуряванe, Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, – с които се регламентират новите стойности на ЗОВ, ДОО, УПФ, МОД, ТЗПБ и други, от които зависи изчисляването на работните заплати през следващата година.

Нормално, Работни заплати 5 работи преминавайки от месец в месец. Отварянето на нов месец ЯНУАРИ се приема от програмата като преминаване в нова година. Създава се нова директория за базата данни, която се записва в дървото Фирми и години. Достъпът до данните за всяка година е автономен.

В директорията на новата година се копират основните данни от базата. Процесът се контролира с диалог и потребителят сам решава кои данни да бъдат прехвърлени и кои от тях вече са ненужни и могат да бъдат пропуснати.

Много важен процес е актуализацията на базовите параметри. Както е известно, от тях пряко зависи не само точността, но и законосъобразността на изчислената работна заплата. Обикновено се налага да бъдат променени стойностите на осигурителните прагове и вноски, ДОД, минималната работна заплата и други. Редакцията може да бъде направена ръчно от потребителя или да се ползва нова инициализираща база, която се предлага в специална версия за обновяване на програмата в началото на всяка календарна година. Както е известно, базови параметри в програмата могат да бъдат променяни по всяко време, като след това се актуализират и фишовете за работна заплата.

Преминаването в нова година в ПАСОСС-Работни заплати 5 е достъпно от версия 111202.2.

След като завърши обработката на заплатите за месец декември, може да се пристъпи към преминаване в нова календарна година. За улеснение на потребителите сме запазили алгоритъма от Работни заплати 4.

От Основното меню изберете бутона „Нов месец” . За разликата от обичайното преминаване в нов месец, когато той е Януари, програмата задава няколко допълнителни въпроса:

1)преминаване нова година в работни заплати 5

Отговор ДА предизвиква създаване на нова директория за базата данни на новата година и подготвя копиране на информацията. Новата година се появява в диалога „Фирми и години” Отговор НЕ прекратява функцията.

2)Преминаване в нова година в ПАСОСС - Работни заплати 5
Глобалните събития в календара са Официалните празници (01.01.2012, 03.03.2012, 06.05.2012 и други). Ако не се прехвърлят, ще трябва те да се въведат ръчно едно по едно. Не се прехвърлят автоматично обявените за отработване дни.

3)Преминаване в нова година, ПАСОСС-Работни заплати 5

При отговор ДА, напусналите лица се пропускат от списъка на служителите и за тях не се прехвърлят никакви данни. При отговор НЕ, те се прехвърлят в новата година с цялата си кадрова информация, като пак остават напуснали.

След това съобщение започва същинското прехвърляне на информация. Базовите параметри от секция Общи данни (суми, количества, проценти) могат да бъдат обновени по желание на потребителя.

4)

Автоматично обновяване на параметри в Работни заплати 5

Програмата извежда нужните предупредителни съобщения:

5)

Автоматично обновяване на номер икономическа дейност

6)

Mинимален осигурителен доход МОД

7)

Преминаване в нова година, ПАСОСС-Работни заплати 5

Базовите параметри могат да бъдат коригирани и ръчно, когато това се налага. Това става от Главно меню>Опции>Конфигуриране. Автоматично тази операция се извършва с подходящата версия за обновяване от Главно меню, Служебни функции- > Четене на параметри.

И тази година, за съжаление, не успяхме да отстраним едно неудобство при преминаване в нова година, свързано със събития от календара, които започват през декември и продължават в януари. Това са предимно болнични и отпуски. Засега се налага те да бъдат въведени от потребителя в новата година повторно. За отпуските това е лесно и формално действие, но за болнични се изискват определени усилия. Необходимите действи са описани подробно тук.

Приключването на старата и преминаване в нова година е добре да стане тогава, когато заплатите за месец декември са напълно готови. Актуализацията на базовите параметри е добре да бъде направено автоматично, за което е достатъчно да бъде изтеглена своевременно съответната обновяваща версия на програма ПАСОСС – Работни заплати 5.

Коментари са забранени.