Промени в нормативната база за начисляване и изплащане на работна заплата през 2014 г.

16.01.2014

Лого на НАПОт началото на 2014 г. влизат в сила изменения в Наредба Н-8 и други нормативни документи, пряко свързани с начисляването и изплащането на работна заплата. Във версия 140108.2 на ПАСОСС-Работни заплати са включени само част от тези промени. Останалите, за които има неясноти и спорни тълкувания, ще бъдат разработени след изясняване на подробностите.

Измененията и допълненията на Наредба Н-8 от 2005 г., за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, са обнародвани в Държавен вестник, бр. 110 от 21.12.2013 г. На 2.01.2014 г. е публикувано становище на НАП изх.№ 20/00/1.

Съгласно промените, от 1 януари 2014 г. в Декларация 6 е добавен нов код 8 за вид плащане – „Дължим данък по чл. 42 от ЗДДФЛ”, а за код 5 се попълва само сумата на осигуровките за месеца, без данъка. Все още не е ясно дали в Декларация 6 ще могат да се подават едновременно данни за различни периоди (например, осигуровки за януари 2014 и ДДФЛ за декември 2013). Затова към настоящия момент, т.е. във версия 140108.2, се налага сумата за вид плащане код 8 да бъде коригирана ръчно, докато за вид плащане код 5 сумата се попълва автоматично. Изчакваме официалното публикуване от НАП на новите форми на Декларации №1 и №6, за да доразработим автоматизираното им попълване.

Декларация 6, вид плащане код 8

Добавена е нова служебна бележка за извънтрудови доходи – „Служебна бележка по чл.45, ал.4 от ЗДДФЛ”, която беше официално публикувана от НАП на сайта на агенцията на 21.12.2013 г. Новата форма се намира в Кадрова информация за хонорари > Личен състав.

Обновена е дискетата за извънтрудови доходи за 2013 година. В Справката по чл.73 от ЗДДФЛ за изплатените доходи на физически лица са добавени новите кодове на доходите и обновените наименования към тях.

Актуализирана е годишната справка за статистиката за 2013 година.

Във версия 140108.2 са променени следните базови параметри за 2014 година: минимална работна заплата (340 лв), максимален осигурителен доход (2400 лв.), обезщетение за отглеждане на дете от 1 до 2 год. (340 лв), таблица за МОД, таблица за ТЗПБ.

Коректният начин за преминаване от 2013 в 2014 година е следният:

  1. Нова година (2014) се създава от Нов месец, при текущ декември 2013.
  2. След създаването на 2014, при първо влизане в нея, от меню Служебни функции > Четене на параметри автоматично се обновяват новите МОД, процент ТЗПБ и пореден номер на дейността.
    nova-godina-chetene-parametri
  3. За самоосигуряващите се лица е необходимо ръчно да се зададе Минимален осигурителен доход в Кадрова информация > Договор.
  4. Ако фирмата дава допълнителен платен годишен отпуск по чл.156, ал.2 от КТ , дните за този отпуск се добавят за лицата от меню Служебни функции > Допълнителен платен отпуск по длъжности.

Във версия 140108.2 на ПАСОСС-Работни заплати са включени само тези промени за 2014 година, които към 8 януари са напълно ясни като форма и алгоритъм. Останалите ще бъдат добавени, след като НАП публикува официални стандарти (за да избегнем излишни грижи с приемането на файловете).

Коментари са забранени.