Самоосигуряващи се лица (код 12)

08.06.2015

Фиксирана грешка във версия 150520.1 при сумирано изчисление на работното време

Във връзка с променените алгоритми за изчисляването на сумираното работно време във версия 150520.1 е възможно да се прояви неприятна грешка, при служители с код 12 (самоосигуряващи се лица) – нулев фиш. Причината за това е, че в Кадрова информация > Договор > Работно време липсва стойност, т.е и при изчисленията тя се приема 0. За тази грешка програмата не издава предупредително съобщение. Дискетата с нулеви фишове също няма да даде грешка в НОИ и ще бъде приета.

Кадрова информация, работно време, ПАСОСС-Работни заплати

Грешката ще бъде отстранена в следващата версия, като ще се предприемат необходимите мерки липсата на работно време в Кадрова информация да не компрометира фиша за работна заплата.

Тези потребители, които вече са инсталирали версия 150520.1, имат служители Вид осигурен код 12, не могат да изчакат новата версия и искат да работят веднага, трябва да направят задължително следното:

  • Въведете за всяко самоосигуряващо се лице (код 12) в Кадрова информация > Договор > Работно време стойност по-голяма от 0 (празно поле също е 0)!
  • Ако вече сте формирали фишове с версия 150520.1, прегледайте внимателно лицата с код 12 (вид осигурен) и ако забележите проблем, обадете се незабавно на сервизните телефони, преди да сте предприели каквито и да било действия за неговото отстраняване.

Внимание! Важно!Грешката не засяга данните на потребители, които нямат служители с вид осигурен код 12. Също така,  фишовете за работна заплата и данните в дискетите за НОИ ще бъдат коректни, ако самоосигуряващите се служители (код 12) имат попълнено работно време в Кадрова информация.

Моля да ни извините за причиненото неудобство!

Коментари са забранени.