Специално предложение за абонати

27.09.2011

Безплатни модули за абонати на Работни заплати 5Всички абонати за настоящата година, които коректно изпълняват задълженията си по договора, имат право до 28 октомври 2011 г. да получат по избор безплатно един и да закупят на преференциална цена всеки от останалите два от новите модули в програма Работни заплата 5 :

Права за достъп – администрация на потребители;

Работен график – сумирано отчитане на работното време и извънреден труд;

Аванси – обработка на авансово плащане на част от работната заплата.

Новите модули са достъпни за регистрация и работа във версия 110915.1 и по-новите.

По време на тази кампания са в сила преференциални цени за покупка право на ползване на новите модули, за всички потребители на Работни заплати 5, както и за нови клиенти.

От 29.10.2011 г. регистрацията на модулите Права за достъп, Аванси и Работен график за работа става по актулания ценоразпис на фирмата.

За абонат, който изпълнява коректно задълженията си по договора, за целите на тази кампания ние приемаме клиентите, които:

  1. Към датата на получаване на безплатен модул имат валиден договор за сервизно обслужване на ПАСОСС за 2011 г., независимо от абонаментния план.
  2. Коректно плащат своята месечна абонаментна такса до 5-то число или са предплатили за бъдещ период.
  3. Работят с актуалната версия на програма Работни заплати 5.

Клиенти, които не отговарят на тези условия нямат право да получат безплатен модул, но могат да се възползват от преференциалните цени.

Коментари са забранени.