Справка по начисления и удръжки

25.07.2011

Справка по начисления и удръжки

Справка по начисления и удръжки

Твърде често се налага от програмата за работни заплати да бъде генериран списък на служителите, които за определен период имат във фиша си дадено начисление или удръжка. В Рабодни заплати 4 това беше отделна справка. Тук тя е направена като допълнителна възможност в справката Рекапитулация. Това позволява общата сума за всяко начилеление/удръжка незабавно да бъде проверена по списъка на служителите, които я имат.

Справката по начисления и удръжки се създава лесно. След като е генерирана рекапитулацията за желан период от време, двоен клик върху кой да е ред на начисление или удръжка от нея,  извежда списък на служителите, от чиито фишове за периода е формирана съответната сума на реда.

В показания по-долу пример, от рекапитулация за месец март е генерирана справка по начисление Клас (прослужено време за стаж), която представлява списък на служителите с това начисление, които са формирали общата сума 321,29.

Справка начисления и удръжки

Списък на служителите с начисление за прослужено време за стаж (клас)

Тази справка, независимо че е генерирана без да се затваря рекапитулацията, е напълно функционална за сортиране, филтриране, експорт или отпечатване (както всяка друга справка).  Всичко това работи напълно коректно във версия 110718.1.

Коментари са забранени.