ТХТ ваучери

Message Verify
Здравейте, %{client_name},
Вие направихте заявка за покупка на ваучер %{voucher_name}.
Необходимо е тя да бъде потвърдена до %{voucher_verify_date} на следния адрес:
%{url_verify}.
Ако това не се случи в срок, заявката се анулира автоматично.

Message Verify Screen
Здравейте, %{client_name},
Вие току-що направихте заявка за покупка на ваучер %{voucher_name}. На посочения от Вас e-mail %{client_email} ще получите указания за потвърждението, което трябва да направите в срок до %{voucher_verify_date}. Ако това не се случи, заявката се анулира автоматично.

Message Success
Здравейте, %{client_name},
Вашата заявка за покупка на ваучер %{voucher_name} –  %{voucher_code} е потвърдена.

Message Success Screen

Честито!

Вие вече притежавате валиден ваучер за покупка на програма Работни заплати 5, еднофирмена локална версия, с включени три допълнителни модула: Личен състав, Платежни нареждания и Аванси.

На телефон 02 8669551 ще получите точни указания за следващи действия. Най важното е плащането да бъде направено навреме.  Срокът за това е записан в потвърждението за успешна валидация, изпратено на адрес %{client_email}. Ако това не се случи, ваучерът се анулира автоматично.

Вашата заявака за покупка на ваучер е потвърдена. Подробни указания за следващите действия ще получите на  e-mail %{client_email}  или ще намерите тук.

Message Failure
Ваучер %{voucher_code}, %{voucher_name}, е анулиран поради липса на потвърждение.

Message Expired
Ваучер %{voucher_code}, %{voucher_name}, е анулиран поради изтекъл срок и липса на плащане.

Коментари са забранени.