Промяна на основна работна заплата, филтриран списък