Промяна на основна работна заплата, попълнен списък