Промяна на основна работна заплата, актуализиран списък