Цени за обновяване

Тези преференциални цени са валидни за клиенти, които ползват Работни заплати 4, не са закупили Работни заплати 5 с абонамент през 2010 и до 31 януари сключат договор за абонаментен сервиз (план по избор)  за 2011.

Локална Мрежова
Енофирмена 99 499
Двуфирмена 119 509
Многофирмена 349 549

Коментари са забранени.