Обезщетение по чл.224 от КТ

База за изчисление на платен отпуск и обезщетение по чл.224 е най-близкия предходен месец с отработени 10 и повече дни