Данъчни облекчения по чл.22 в и чл.22г от ЗДДФЛ, Списък