нов обазец на болничен, в сила от 1.7.2011

нов обазец на болничен, в сила от 1.7.2011