Задаване на достъп до фирми

ПАСОСС-Работни заплати 5, Модул Администрация на потребители – задаване на достъп до фирми