Преминаване в нова година, ПАСОСС-Работни заплати 5