Актуализация на базови параметри при преминаване в 2014 година