Обезщетение по чл.222 ал. от Кодекс на труда

Обезщетението по чл.222 ал. от Кодекс на труда е обезщетение при уволнение