Настройка на справка, Обобщаване по звено и длъжност