Платен отпуск за служители от държавната администрация