Работен график, дефиниране на събитие

Дефиниране на събитие в модул Работен график за сумирано отчитане на работното време, ПАСОСС-Работни заплати 5